[Alert Title]
[Message]

Expanzné nádoby na teplú vodu

Expanzné nádoby VAREM pre rozvody TÚV poskytujú dodatočný objem, potrebný na kompenzovanie rozťažnosti vody. V týchto systémoch je voda ovplyvnená zmenou teploty, čo prináša zmenu jej objemu, pretože voda je takmer nestlačiteľná. Bez expanzných nádob by mohol tlak v systéme dosiahnuť nebezpečnú hodnotu. Nádoby pre TÚV sú lakované na bielo. Maximálny pracovný pretlak Pmax= 8 bar, rozsah pracovnej teploty od -10°C do +99°C. Pretlak v nádrži je 3,5 bar. Majú nerezovú prírubu a pevne zabudovaný vak certifikovaný pre použitie na pitnú vodu.

Kategórie