[Alert Title]
[Message]

Kompenzátory

Nerezové vlnovcové spojky so závitovými koncami. Kompenzátory na elimináciu vibrácií, dĺžkovej dilatácie a nesúosovosti.