[Alert Title]
[Message]

Ht odbočka

HT PP tvarovky na vnútornú kanalizáciu, jednoduchá odbočka.