[Alert Title]
[Message]

Kg zátka

PVC tvarovky na vonkajšiu kanalizáciu, zátka.