[Alert Title]
[Message]

HT Vnútorná kanalizácia

HT PP (high temperature - 95°C) odpadový systém z polypropylénu (PP) je určený pre odvod odpadových vôd v budovách (oblasť použitia B). HT PP tvarovky a rúry splňujú požiadavky normy STN EN 1451 - B. HT PP systém ss nesmie lepiť. Jednotlivé prvky systému sa spájajú pomocou hrdiel s gumovým tesnením a umožňujú opakované rozpojenie. Tesnenia zaručujú kvalitné vodotesné spojenie (do 0,05 MPa) aj pri orientácii proti toku kvapaliny. Pri práci sa doporučuje používať montážne mazivo. Materiál má výborné hydraulické vlastnosti a minimalizuje tvorbu usadenín, je odolný voči pôsobeniu všetkých médií, ktoré sa bežne vyskytujú v odpadových vodách z domácností, vrátane vôd s obsahom tuku a celej rady chemikálií. HT tvarovky a rúrky sú zaradené do triedy horľavosti E a neobsahujú UV stabilizátory. Teplota pre inštaláciu od + 5 °C. Predpokladaná životnosť HT PP odpadového systému je minimálne 50 rokov. Polypropylén je úplne recyklovateľný materiál.

Kategórie