[Alert Title]
[Message]

Kg odbočka

PVC tvarovky na vonkajšiu kanalizáciu, odbočka.